Địa chỉ
Narayana Health City, Anekal Hosur , Bengaluru, Bommasandra Industrial Area
interserver coupons
Ngôn ngữ giao tiếp
Tiếng Anh
Trung tâm chuyên khoa
Điều trị
Bác sỹ
Số lượng bác sỹ trong danh sách: 0
Tên Chứng nhận: Chuyên khoa: Chuyên khoa phụ
Hình ảnh
Đánh giá (0)
Hiện tại không có thông tin