Địa chỉ
49, Express Avenue '&*$#;~`, Whites Road '&*$#;~`, Royapettai '&*$#;~`
interserver coupons
Ngôn ngữ giao tiếp
Tiếng Anh, Tiếng Hoa (Phổ Thông)
Tổng quan

'&*$#;~`'&*$#;~`'&*$#;~`'&*$#;~`'&*$#;~` A dummy Hospital created on 11-Nov-'2014

Thông tin bổ sung

Quy mô bệnh viện
Số lượng y tá: 1200


Cơ sở vật chất
Dịch vụ cấp cứu: 24 Giờ
Dịch vụ chẩn đoán hình ảnh: 24 Giờ
Máy chụp cắt lớp CT 256 dãy
Dịch vụ giới thiệu khách sạn 24 Giờ
Máy chụp cắt lớp CT 320 dãy
Trung tâm chuyên khoa
Điều trị
Bác sỹ
Số lượng bác sỹ trong danh sách: 0
Tên Chứng nhận: Chuyên khoa: Chuyên khoa phụ
Hình ảnh
Đánh giá (0)
Hiện tại không có thông tin