• slidebg1

 

Mũi nhọn

Tôi có một chiếc mũi dài và nhọn, một đặc điểm chi phối đường nét của toàn bộ khuôn mặt theo hướng mà tôi không muốn. Tôi tin rằng mũi nhọn sẽ tạo ra ấn tượng tôi là người nguy hiểm, không đáng tin. Tôi có thể làm gì để sửa mũi của mình? Phương pháp thẩm mỹ nào thường được áp dụng đối với những chiếc mũi tương tự như tôi? Xin cảm ơn