Tuyên bố miễn trừ.MediSetter là một nền tảng trực tuyến toàn diện giúp khách hàng tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, đặt hẹn khám chữa bệnh với những bệnh viện khách hàng lựa chọn thông qua những thao tác đơn giản và thuận tiện.

Mặc dù chúng tôi đã cẩn thận chọn lọc thông tin đăng trên trang web này, chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này chứa đựng toàn bộ thông tin mà Khách hàng cần. Chúng tôi không cam kết tính chính xác tuyệt đối và độ xác tín của các thông tin do các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đưa ra dù rằng chính họ đã đưa ra những thông tin trên. Những thông tin cung cấp bởi MediSetter bao gồm vị trí, thư viện ảnh, giấy phép, danh sách bác sĩ, giới thiệu sơ lược. Thông tin không thuộc phạm vi bảo đảm của MediSetter bao gồm nhưng không giới hạn bởi những liệt kê sau đây: những quy chế nội bộ của từng bệnh viện, viện phí và quy trình thanh toán viện phí (nếu có), trình tự thủ tục nhập viện, nội dung và chất lượng của các dịch vụ được cung cấp.

Ngoài ra, khách hàng sẽ có trách nhiệm nộp hồ sơ xin cấp visa để cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, thủ tục giải quyết tranh chấp (nếu có) phát sinh giữa khách hàng và bệnh viện.

Trang web này không hành nghề y, không đưa ra tư vấn chuyên khoa và cũng không nên được dùng để chẩn đoán, thay thế hay bác bỏ một chẩn đoán của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có năng lực chuyên môn. Người sử dụng trang web không nên dựa hoàn toàn vào MediSetter nếu cần một phương án y tế khẩn cấp. Chúng tôi rất khuyến khích người dùng tham vấn chuyên gia y tế/chăm sóc sức khỏe đủ chuyên môn để giải đáp những thắc mắc cá nhân. Việc sử dụng chương trình trên trang web MediSetter không tạo ra mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân.

Khách hàng chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng các thông tin trên trang web này, Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng MediSetter và những chi nhánh của MediSetter (nếu có) sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hay mất mát nào phát sinh do hành vi sử dụng trang web của khách hàng hoặc bất kỳ người dùng nào khác. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để cung cấp những thông tin trên trang web chính xác hết mức có thể, chúng tôi từ chối sự đảm bảo liên quan đến độ chính xác, tính kịp thời và đầy đủ, và cả những đảm bảo khác, dù công khai hay ngầm định, bao gồm bảo đảm về tính thương mại hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. MediSetter không bảo đảm rằng việc truy cập trang web là không bị lỗi hoặc không bị virus.

Bằng việc chọn sử dụng trang web MediSetter, Quý khách hiểu và đồng ý các điều khoản loại trừ trách nhiện này. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa các điều khoản và chính sách, do vậy Quý khách được khuyến khích nên thường xuyên cập nhật nội dung, vì khi Quý khách sử dụng trang web thì Quý khách được mặc nhiên là tuân thủ với những điều khoản được đưa ra.