HỘI THẢO VỀ “PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT CÁC CĂN BỆNH NGUY HIỂM”

Ngày 26 và 27/05/2017 vừa qua, công ty Medisetter đã tổ chức thành công buổi hội thảo “Phòng ngừa và…