phẫu thuật thắt động mạch

SNUH THỰC HIỆN CA PHẪU THUẬT THẮT ĐỘNG MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN NHẸ CÂN NHẤT HÀN QUỐC

Ca phẫu thuật thắt động mạch với bệnh nhân nhẹ cân nhất vừa được thực hiện thành công tại Bệnh…