u lympho

BỆNH NHÂN MẮC CHỨNG U LYMPHO LẠ KỂ VỀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÁC NHAU

Don Brown, một người đàn ông 75 tuổi sống ở ngoại ô Chicago, được chẩn đoán mắc bệnh Waldenström (còn…