Nhiễm HPV

LIỆU HPV CÓ THỂ GÂY UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT?

Các nhà khoa học Úc cho biết họ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa ung thư tuyến tiền…