bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

CẢM THẤY NẶNG PHỔI VÀ HO MÃN TÍNH? BẠN CÓ THỂ ĐÃ MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH (COPD)

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là nhóm các bệnh viêm phổi tiến triển không đảo ngược gây hẹp…