Metformin

METFORMIN AN TOÀN Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Nhóm nghiên cứu tại Seoul National University College of Medicine gần đây đã xác minh hiệu quả và an toàn…